Begravningsdikter till mor och maka -

minnesverser för mamma

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
Alltid nöjd och glad Mor var
Tröst och kärlek allt hon gav
Alltid i vårt hjärta bor
Minnet av en älskad Mor

 

Avskedets stund för
alltid har kommit,
solen har sänkt sina
strålar i frid
Borta för alltid är Mor
som vi älskat,
borta från världens oro
och strid
Saknad av många men
mest av de sina
Leva Du skall uti
minnenas led
Tyst är vår hälsning,
sakta vi viska,
sov gott, kära Mamma,
vila i frid

 

Det finns ett löfte från en
gammal sägen
att modersögat aldrig slocknar ut
Det kastar solig strålglans
över vägen,
som följer oss till livets slut

 

Din levnadsdag är slut,
Din jordevandring
ändad
Du här har kämpat ut
och dina kära lämnat
Nu vilar Du i ro och frid
Hos Jesu Krist till evig
tid

 

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu för en
skönare värld


Du ledde oss varsamt i

barndomens år
Du gav oss den kärlek
en Mor blott förmår
Du lärde oss se,
på vår framtid med tro
Att lyckliga dagar en
gång skulle gro
Vi tackar Dig Mor, för
den kraft Du oss gav
Du var, lilla Mor, vad
mest vi höll av

 

 

Du lämnade livet,
vi stannade kvar
Men djupt i vårt hjärta
vi gömmer
Ett rum där Du bor,
ty allt gott Du oss gav
Vi aldrig, nej aldrig det
glömmer

 

 

Du möter oss ej mer som förr
Välkomnande därhemma
Vid hemmets kära dörr
Där hörs ej mer Din stämma
Din plats är tom vid
fönstrets karm
Där du oss väntat ofta
Kring Din gestalt, Din blick så varm
Blott minnets rosor dofta

 

 

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad Du
oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga
år tillsammans

 

 

Du unnade Dig så lite
Så bråd var Din arbetsdag
Men själva vardagsslitet fick
helgens behag
Kärlek hette Din vilja
Osjälvisk gärning Din värld
Renhetens vita lilja
Bugade sig på Din färd

 

En tröst i sorgen Gud oss ger
Att Mor nu slipper lida mer

 

En trött liten Mor med
silvergrått hår
och en panna som plöjts
av bekymmer och år
Med blick som var
leende solig och klar
Så lever Din bild bland
de Dina kvar

 

Ett stycke vardag
gjorde hon till fest
Hjalmar Gullberg

 

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

 

För alla fanns rum i Ditt hjärta
För alla Du gjorde Ditt allt
Du deltog i glädje och smärta
Hav tack, lilla Mamma, för allt

 

Hon som lyste vår stig
Hennes tid är förbi


Hur tyst, hur öde,
hur tomt här hemma
När den vi älskat oss
lämnat har
Ej mer hör vi hennes
kära stämma
Men i vårt minne hon
lever kvar

 

Jag sover gott,
ej mer  jag smärta känner
Tyst dödens ängel
viskar sov i frid
Gråt icke, käre make,
barn och vänner
Jag vilar nöjd och fri
från jordens strid

 

Klockorna ringa så sakta till ro
Mor har fått ett lugnare bo
Aftonens stjärna lyser  så blid
Sov, lilla Mor, vila i frid

 

Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
tack kära lilla Mor

 

Lilla Mor, ack vårt hjärta
Är så fullt av tack till Dig
Vi som aldrig kunnat fatta
Vad det var att mista Dig
Gud han giver många
gåvor om och om igen
Men han giver blott en moder
Aldrig får vi Mor igen

 

 

 

Mamma, där Du är
lyser alltid solen
En Mor dör aldrig

 

Mor, lilla Mor, vem var väl
som Du?
Ingen i hela världen
Mors trötta huvud har
lagt sig till ro
Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt i sitt tysta bo
Dit våra tankar ila

 

Mors trötta huvud har
lagt sig till ro
Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt i sitt tysta bo
Dit våra tankar ila

 

Mycket blir oss givet
mången skatt så stor
Men blott en gång i livet
gives oss en Mor
Och när detta varma hjärta
inte klappar mera här,
då känner vi med smärta
att det bästa borta är

 

Nu har du vandrat, lilla Mor
Långt bort till vägens slut
Du nu hos Dina kära bor
Ditt lidande har ebbat ut
Tack för allt Du oss lärt och gett
Om evig ro till Gud vi bett


När Far gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu kära Mor,
har även Du fått frid
Sov, kära två,
som delat livets öden
I gravens ro förenade i döden

 

Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du
gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och
stort

 

Slumra Moder, slut är striden
Du har funnit frid och ro
Hos Din Gud i himlafriden
Där får Du för evigt bo

 

Som doften av rosor
en sommardag
Det står lilla Mor
kring Ditt minne
Och bilden av Dig är
en stjärna så klar
Som tändes och ler
i vårt sinne
Du lämnade livet,
vi stannade kvar
Men djupt i vårt hjärta
Du bor

 

Sov i ro, Du lilla Mor
från all livets smärta
Tack för all Din omsorg stor
ömma modershjärta
Sov i ro, från oro all
uti tysta griften
Djupt Ditt minne leva skall
under livets skiften

 

Sov i ro, min kära Mamma
Sov i ro vår lilla Mor
Ingen vet, hur vi Dig sakna
Ack vad tomheten är stor

 

Tack för allt gott som
Du oss givit
Din rena kärlek till oss
envar
Här har så tomt och öde
blivit
Ditt goda minne lever
kvar

 

Tack kära Mor,
för allt Du varit
Tack för den glädje i
hemmet Du var
Tack för de lyckliga
åren som farit
Tack för de minnen,
Du lämnat kvar

 

Tack lilla Mor för åren som gått
Tack för all kärlek och omsorg vi fått
Tack för all ömhet och vänlighet stor
Tack för allt vår älskade Mor

 

Tack, Maka och Mor,
för allt Du varit
Tack för den glädje i
hemmet Du var
Tack för de lyckliga
åren som farit
Tack för de minnen,
Du lämnat kvar

 

Tag himmelens Fader i Din vård
den kära som vi sakna
och låt henne vila i Din vård
och i Ditt rike vakna

 

Tid som har flytt fås ej åter
Minnet är allt jag har kvar
Djupt i mitt hjärta det gråter
Och drömmer om flydda dar


Tung blir den väg och mörk den kväll
jag nu skall ensam vandra
Men snart i samma fridens tjäll
vi vila hos varandra

 

Var finns en kärlek som intill döden
står oförändrad i alla öden
Som likt Guds ängel oss övervakar
och fordrar intet, men allt försakar
På denna jord finns endast en
en Moders kärlek allen

 

Vila, vila Du kära i ro
Vänliga skuggor hölja Ditt bo
Aftonens stjärna skimrar så blid
Älskade Maka, vila i frid

 

Är det sant att Du är borta
Är det sant att Du är död
Du som ville oss det bästa
Du som var vårt kära stöd

 

Ögonen slutits, tiden var inne
Djup är vår sorg fastän ljust ditt minne
Kärlek och godhet lyste din stig
Tack kära Mamma, vila i frid

 

=> Minnesverser

=> Andliga texter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Begravninginbjudning

 

 
 

 

Kondoleanskort

Skicka varma beklagande

birgitmamma

 

 
 

 

Begravningsbukett kort

Vackra skriftliga kort till begravningsbukett.

birgitmamma

 

 
 
 

Populär

Grattis på födelsedagen

Födelsedagskort

Dikter till barn

Kärleksdikter

Dikter till kvinna

Bröllopsdikter

Dopdikter

Dikter till mamma

Dikter till vän

Inbjudningskort

Minnesverser

Påskdikter
Påskkort
Animerade påskkort

 

 

 
 

SÖKORDEN: Begravningsdikter för mamma och maka - minnesverser till mor och maka, textförslag till mors begravningsannonser, dödsannonser, begravningsprogram, begravningsbukett, blomkrans. Begravningsdikter till sorg, vackra verser och rim till begravningen, minneshälsningar, minnesverser och minnesord till mor och maka, dikt om sorg, dikt om döden, dikter sorg död, begravningsverser, sorge vers, deltar i sorgen