Korten

GLAD PÅSK

 

 

 

   

 

Vintern rasat ut
bland våra fjällar,
drivans blommor smälta
ned och dö.
Himlen ler i vårens
ljusa kvällar,
solen kysser liv
i skog och sjö.
Snart är sommarn här
i purpurvågor,
guldbelagda,
azurskiftande
ligga ängarne
i dagens lågor,
och i lunden
dansa källorne