Nu är det jul igen,
ja snart är det jul igen,
och då får ingen vara mulen.
Se flingors vita fall
på gran och björk och tall,
de hjälper oss fint till julen.

Nu drages kälken fram
och torkas ren från allt damm,
och skidan spännes stramt om foten.
Nog var väll sommaren bra,
men snön är bra att ha,
kom ut och hjälp oss ta emot en.