Månen lyser i vinternatten
med ett silversken
när det är klart och kallt.
Snön gnistrar
allt är förtrollat.
.
Månen
lyser upp
i skog och mark
på gator och torg.
Leder mig med sitt ljus
genom den mörka natten.

Willhelmina Schedin