Nyårsdikter - nyårsverser

 

Vackra nyårsverser,  nyårsdikter, nyårspoesi, rim och lyric till dina nyårshälsningar

 

 

 

 

Du nyår som susar med
vingar av glänsande snö,
som blandar med glittrande
solljus den bittraste vind
och tänder mer flammande
rosor på jungfrulig kind
och kramar än hårdare bröstet
på den som skall dö -
jag hälsar dig nyår
med glänsande vingar av snö!


O giv att all världen till slut
måtte bliva som då
när Herren ej ännu befallt
någon gräns mellan vatten och land,
när ännu ej djurögat stirrat
mot rymdernas blå
och ännu en svagling ej
rivits av tass eller hand,
och kärleken ännu ej kommit
att locka och slå -
O giv att all världen
till slut måtte bliva som då!


 


Hör upp när midnattsklockan slår;
då skiftar själva Varat,
då tar det slut det gamla år
som se’n i fjol vi sparat!
En nyårsnatt kan hända att
ett nytt blir uppenbarat!

Just i denna stunden

just nu
i en stund som denna


just denna dagen
timman
minuten
och sekunden

just i denna stunden
skapar vi morgondagens historia

just därför
finns det endast en sekunds evighet
under året som svindlar förbi

med ljusets hastighet.


 

Raketerna har vi handlat in
och champagnen är klar
firar man med kärleken sin
så är kvällen helt underbar

 

 

 

 

Skicka ett kort

 

 

 

 

 

 

Kläppen tungt i klockan slår:
"Nu är nyår inne"!
Tack du kära gamla år,
som så trött på tröskeln står
och är snart ett minne!
Nya år,
kom med fröjd och sol och vår
och ett tacksamt sinne!

av Elsa Beskow (1874 - 1953)

 

 

 

 

Låt icke midnattsslagen rymden skaka,
min broder i din bädd, vid årets slut,
förr’n du har satt dig upp att något vaka
och hunnit gjort ett överslag bakut…

Törhända, när du året sammanfattat,
ditt helhetsvy syns tämligt grått i grått:
Så många människor dig underskattat,
så många dig i grunden missförstått.

Och dock, jag tror att, mer å djupet granskat,
du här och där en ljuspunkt snart försport!
Hur glimmar ej ur dunklet oförvanskat
vad rätt du själv har tänkt och sagt och gjort:


Se här en komplimang, du artigt fällde…
se där en handling, den där juste begicks…
se här det glas, du varm till duskål hällde…
se där den penning, du gav ut i dricks.

Allt rullas upp: från lyftningen å hatten
till reprimanden, tvingad av förtret.
Likt rosor, ack, slå ut i nyårsnatten
produkterna av din personlighet.

Så skynda, fäst dem som en krans i håret,
och knyt dem, broder, kring din vandringsstav!
Då kan du lycklig möta nya året,
och må det gamla lugnt få gå i kvav.

av Nils Hasselskog (1892 - 1936)

 

 

Ljus och varm till vinterfest,
varm känsla i människans bröst.
Jag önskar alla att ha fred
och gott nytt år följer med.

 

 

 

 

Skicka ett kort

 

 

 

 Nu är den sista tolvan slagen,
den som jämväl kan kallas Noll,
då tiden är som mest i tagen
och åren gå åt skilda håll
och män’skan står, så märkligt dragen
mot ömsom dur och ömsom moll;
nu stundar natten förr’n det dagas
och nästa år kan iakttagas!

   

 

 

Fortsätter efter annonsen

 

 

 
  Nu är den sista tolvan slagen,
den som jämväl kan kallas Noll,
då tiden är som mest i tagen
och åren gå åt skilda håll
och män’skan står, så märkligt dragen
mot ömsom dur och ömsom moll;
nu stundar natten förr’n det dagas
och nästa år kan iakttagas!

Ring, tornur, fjärran över taken
det gamla ut, som tagit slut!
Ring in en framtid, pigg och vaken,
med välgång såsom attribut!
Låt det ock höra helt till saken
att lyckan klappe å vår knut,
och låt all oförrätt oss cleara;
Då är det meningsfullt att fira!

Hör upp när midnattsklockan slår;
då skiftar själva Varat,
då tar det slut det gamla år
som se’n i fjol vi sparat!
En nyårsnatt kan hända att
ett nytt blir uppenbarat!

O sällsamhet i nattens stund,
så säregen att smaka,
då åren för en kort sekund
sig i varandra haka!
O ögonblick av tid som gick
och sällan fås tillbaka!
~ A:lfr-d V:stl-nd ~
   
   
   
 

Gott nytt år till dig!
Må varje stor ny dag
Ge dig söt överraskningar--
En lycka buffé.

Gott nytt år till dig,
Och när det Nya Året är förbi,
Hoppas nästa år bli ännu bättre,
Full av glädje, njutning och nöje.

 

 

 

 

Skicka ett kort

 

 

 

 

 

Dagen går, men försvinner inte
Den lever vidare som minne

 

 

 

Livet är inte de dagar som gått
utan de dagar som minns…

 

 

 

O sällsamhet i nattens stund,
så säregen att smaka,
då åren för en kort sekund
sig i varandra haka!
O ögonblick av tid som gick
och sällan fås tillbaka!


 

 

 

Precis som på Nyårsdagen
är varje annan dag en chans
till möjlighet,
att åstadkomma det där
du hoppades på,
du drömde om,
du längtade till.
Tänk dig det!
Trehundrasextiofem chanser
varje nyfött år
Och dessutom,
som en trivsam bonus,
en ytterligare chans
vart fjärde år!
Carpe Diem!
Gång på gång

 

 

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
Mot rymdens norrskenssky och markens snö;
Det gamla året lägger sig att dö...
Ring själaringning över land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
I årets första, skälvande minut!
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
Och ring in till sanningen till oss, som famla!

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten,
Och ring hugsvalelse till sargad barm
Ring hatet ut emellan rik och arm
Och ring försoning in till jordens släkten

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
Och ring den frusna tiden åter varm
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
Men ring till sångarhjärtan skaparglöden

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
Förtalets lömskhet, avundens försåt
Ring in det rätta på triumfens stråt,
Och ring till seger mänsklighetens fanor

Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vike;
Det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
Ring in den tusenåra fredens rike!

 

Ring, tornur, fjärran över taken
det gamla ut, som tagit slut!
Ring in en framtid, pigg och vaken,
med välgång såsom attribut!
Låt det ock höra helt till saken
att lyckan klappe å vår knut,
och låt all oförrätt oss cleara;
Då är det meningsfullt att fira!

av Edvard Fredin (1857 - 1889)

 

 

Förra årets ord tillhör förra årets språk
och nästa års ord väntar en ny röst.
Att göra ett slut är att göra en början


 

 


Så hastigt flydde åter ett år
med dagar som växlats till minnen,
några med klarhet som från i går
har mejslats med fasthet i sinnen.

När nyårsnatten sjuker
då minns man allt det där
saker som berörde stort
och vännen man höll skär.

När nyårsklockan klämtar
vid årets sista minut
då höjes champagneglasen
och året det tar slut.

Nu återstår det nya
som skrivs på blanka blad
om kärleken står i fokus
Ja då blir människan så glad.

Nyår är en tid
att stanna vid järnvägsstationen,
att tänka var du har varit
och välj spår för
det nya året i ditt liv.
Må du finna lycka och
framgång i alla dina resor!

 

 

 

skicka ett kort

 

 

 
Bara en natt från gammalt till nytt
Bara en sömn från natt till morgon.
Det nya är men det gamla går i uppfyllelse;
Varje soluppgång får ett nytt år födas.
Helen Hunt Jackson
 
 
Gammalt år får du inte dö;
Du kom till oss så lätt,
du bodde hos oss så stadigt,
gammalt år ska du inte dö.
Alfred Tennyson (1809 - 1892)
 

Ring ut, vilda klockor, ut i den vilda skyn,
Det frostkalla ljuset, det flygande molnet;
Döende uti natten är nu det gångna året;
Ring ut, vilda klockor, låt honom gå ur ti'n.

Ring ut det gamla, ring in det nykomna,
Ring, glada klockor, ut över snöig ås:
Går gör nu året, så låt honom gå;
Ring ut det falska, ring in det sanna.

Ring ut all sorgen som savtömmer sinnet,
För de som vi här ej mer ser för all tid,
Ring ut fejderna mellan fattig och rik,
Ring in att gottgörelse människor finner.

Ring ut den sakta döende sak,
Och forntida former av partiers strider;
Ring in alla de ädlare former utav livet,
Med behagligare sätt, ärligare lag.

Ring ut avsaknaden, bekymren, och synden,
Och den trolösa kallhetens tid;
Ring ut, ring ut din sorgefulla dikt,
Men ring in den mer fullkomne skalden.

Ring ut för plats och blod den falska stoltheten,
Så medborgarnas agg och skvaller avstanna;
Ring in kärleken för det rätta och det sanna,
Ring in den gemensamma kärleken för godheten.

Ring ut de rysliga sjukdomars gamla skepnader,
Ring ut det begränsande begäret efter guld;
Ring ut de tusende krigens gamla skuld,
Ring in de tusende årens nya fridsamhet.

Ring in den modiga människan som är fri,
Det större hjärtat, den vänligare handen;
Ring ut det mörker som ligger över landet,
Ring så in Kristus åter kommen hit.
Alfred Tennyson (1809 - 1892)Vad kan man säga
i nyårs rim,
Det har inte sagts
tusen gånger?
De nya åren kommer,
de gamla åren går,
Vi vet att vi drömmer,
vi drömmer att vi vet.
Vi stiger upp och
skrattar med ljuset,
vi ligger och gråter
med natten.
Vi kramar världen
tills den svider,
Vi förbannar den då
och suckar efter vingar.
Vi lever, vi älskar,
vi bejser, vi gifter oss,
vi kransar våra brudar,
vi täcker våra döda.
Vi skrattar, vi gråter,
vi hoppas, vi fruktar,
och det är årets börda.
Ella Wheeler Wilcoxs

 

 

Fortsätter efter annonsen

 

 

 

 

New Year greeting cards

 

 

 på finska